Kościoły w Szczyrku

(7)
14.3 km od centrum

Najważniejsza świątynia w regionie - ze względu na siedzibę biskupa diecezji oraz ogromną wartość historyczną. Kościół wybudowano w II poł. XV wieku w stylu gotyckim, co wciąż widać w niektórych elementach. Charakterystyczna, renesansowa wieża z loggią powstała w kolejnym stuleciu. Zachwycające, barokowe wnętrza zabytku urządzili głównie Wielopolscy w XVIII w.

10.9 km od centrum

Wspaniały zabytek, którego korzenie sięgają jeszcze XIII wieku. Wtedy była to niewielka kapliczka, w latach ‘30 przekształcona w zrębowy, kryty gontem kościółek. Później świątynię wielokrotnie rozbudowywano, ostateczny kształt zyskała pod koniec XVIII stulecia. Łodygowicka budowla to jeden z największych kościołów drewnianych w polskiej części Beskidów.

14.3 km od centrum

Kameralny obiekt sakralny, wybudowany w 1885 r. na miejsce drewnianego kościółka z końcówki XVI w. Pierwotnie świątynię wzniesiono jako wotum błagalne o zatrzymanie dziesiątkującej miasto zarazy. Kościół św. Marka dysponował niegdyś cennymi dziełami sztuki, w większości trafiły do Muzeum Narodowego. Pozostała polichromowana rzeźba patrona i zabytki na cmentarzu.

14.0 km od centrum

Zabytkowy przybytek, którego dzieje sięgają jeszcze XIV wieku. Gotycką świątynię ok. 1690 roku, z inicjatywy ks. Wojciecha Symeliusza, powiększono i przerobiono na barokową budowlę. W środku zebrano sporą liczbę kunsztownych dzieł sztuki. Niegdyś przy kościele Świętego Krzyża znajdował się cmentarz dla skazanych na śmierć - pozostał po nim jeden kamienny krzyż.

4.5 km od centrum

Wspólnota luterańska odgrywała i wciąż pełni ważną rolę w społeczności Szczyrku, nawet jeśli aktualnie liczy tylko ok. 100 dusz. Nowoczesnemu kościołowi towarzyszy w znacznej mierze drewniany, prezentujący wartość zabytkową budynek dawnej szkoły wyznaniowej i kaplicy. Wybudowano go w 1897 roku, przy wydatnej pomocy współwyznawców z różnych krajów.

2.2 km od centrum

Centrum miejscowego kultu maryjnego, który wyraźnie przybrał na sile po serii objawień pod koniec XIX wieku. Maryja miała się ukazać dwunastoletniej wtedy Juliannie Pezdzie pod szczytem Magury. W 1894r. wybudowano drewnianą kapliczkę, a w 1948r. postawiono kamienną świątynię. Salezjańskiemu sanktuarium towarzyszy Grota Matki Bożej z cudownym źródełkiem.

2.5 km od centrum

Drewniany zabytek z końcówki XVIII stulecia - budowa trwała od 1797 do 1800 roku. Wnętrze zrębowej świątyni wyposażono i ozdobiono zgodnie z trendami późnego baroku. Wyjątkowymi dziełami sztuki są wizerunek św. Jana Nepomucena z ołtarzem głównym, organy, ambona czy chrzcielnica. Część wyposażenia przeniesiono z nowosądeckiego klasztoru Norbertanów.