Parafia Ewangelicko-Augsburska

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Parafia ewangelicka znajduje się w południowo-zachodniej części miejscowości, w Szczyrku - Salmopolu. Budynek, w którym mieści się jej siedziba, sięga swymi korzeniami 1897 r. Został wzniesiony dzięki pomocy proboszcza ewangelickiego z Białej, ks. Fritschego, który zbierał ofiary na ten cel, a także dzięki wsparciu finansowemu krewnych z pobliskiej Wisły, jak i ewangelików ze zborów w Galicji, na Śląsku Cieszyńskim i w Niemczech.

Pełnił rolę szkoły wyznaniowej, mieszkania nauczyciela i kaplicy, w której salmopolscy protestanci spotykali się na nabożeństwa. Wcześniej udawali się na nabożeństwa najczęściej do Wisły, gdzie odprawiano je w języku polskim, rzadziej do Białej, gdzie odprawiano je w języku niemieckim. W latach 1942-46, aż do czasu zakończenia remontu budynku, w ogóle odprawiono mszy.

Dzisiaj, pomimo że wzniesiony został nowy budynek kościoła, stara szkoła-kaplica nadal służy miejscowym protestantom jako ośrodek życia religijnego, społecznego, kulturalnego, ale i turystycznego. Latem i zimą przyjeżdżają tu grupy wiernych z Holandii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, które często swój pobyt łączą z pracą na rzecz tutejszej parafii. A szczyrkowską wspólnotę ewangelicką tworzy ok. 100 osób, co czyni ją najmniejszą w Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - formalnie stanowi ona filię parafii w Białej.

Mini przewodnik

Wspólnota luterańska odgrywała i wciąż pełni ważną rolę w społeczności Szczyrku, nawet jeśli aktualnie liczy tylko ok. 100 dusz. Nowoczesnemu kościołowi towarzyszy w znacznej mierze drewniany, prezentujący wartość zabytkową budynek dawnej szkoły wyznaniowej i kaplicy. Wybudowano go w 1897 roku, przy wydatnej pomocy współwyznawców z różnych krajów.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja